ในฐานะที่จีนเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพล เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับหนึ่งของโลก กล่าวได้ว่าไม่ควรแปลกใจว่า 7 ใน 10 ท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลก จะตั้งอยู่ในประเทศจีน กล่าวได้ว่า จีนเป็นผู้มีอิทธิพลหลักในการค้าขายทางทะเลในโลก หากคุณต้องการทำธุรกิจกับประเทศจีน นอกจากจะรู้วิธีเจรจากับพวกเขาแล้ว อาจแนะนำให้อ่านจุดเข้าและออกสำหรับสินค้าและสินค้า และต่อไปนี้ คือข้อมูลล่าสุดของเมืองที่มีอิทธิพลของโลก เป็นแหล่งผลิตสำคัญของจีน และมีท่าเรือประจำเมือง ที่ใช้สำหรับขนส่งสินค้าข้ามประเทศ

ขอแนะนำ CVT Easy 2020 ผู้ช่วยเบอร์ 1 สำหรับคนเริ่มต้นทดลองขาย

กวางโจว

เมืองกว่างโจวตั้งอยู่ปากแม่น้ำจูเจียง เป็นเมืองเอกของมณฑลกวางตุ้ง และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ของจีน มีความประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 2,800 ปี เป็นจุดเริ่มของเส้นทางสายไหมทางทะเลในครั้งอดีต และยังเคยเป็นเมืองท่าเสรีแห่งแรก และแห่งเดียวที่เปิดต้อนรับชาวตะวันตกที่เข้ามาติดต่อค้าขาย นอกจากนั้น เมืองกวางโจวยังมีสำเนียงเฉพาะถิ่น ที่ถือว่าเป็นมาตรฐานของ ฮ่องกง และมาเก๊า เรียกว่า สำเนียงกวางโจว

ปัจจุบันกวางโจวมีบทบาทเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจการค้า ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในภาคใต้ของจีน และยังได้รับสถานะเป็นหนึ่งในสามเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของจีน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีผลผลิตโดยรวมมากที่สุดด้วย นอกจากนั้นยังมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก ทันสมัย มีระบบรถไฟใต้ดินครอบคลุมเมืองชั้นในทั้งหมด รวมทั้งด้านภูมิอากาศ

แม้กวางโจวไม่สามารถเข้าถึงทางทะเลได้โดยตรง แต่เป็นเมืองหลวงที่มีท่าเรือขนาดใหญ่อีกแห่ง ตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ำเพิร์ลเดลต้า อุตสาหกรรมการผลิตชั้นนำของกว่างโจว จะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์ ปิโตรเคมี และอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แบรนด์ยานยนต์ชั้นนำอย่าง Honda, Nissan และ Toyota ถูกผลิตในกว่างโจว อีกทั้งยังมีบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำขนาดใหญ่อื่นๆ ตั้งอยู่ในกว่างโจวอีกหลายแห่ง

กลับสู่สารบัญ

เทียนจิน

ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปักกิ่ง ด้านตะวันออกติดกับอ่าวป๋อไห่ มีสถานภาพเป็น เทศบาลเมือง ซึ่งการปกครองขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลาง ห่างจากเมืองปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวง ประมาณ 120 กิโลเมตร พื้นที่เมืองของเทียนจินตั้งอยู่ตามแม่น้ำไห่เหอ มีพรมแดนติดต่อกับเหอเป่ย ไปทางเหนือ ใต้ และ ตะวันตก ติดต่อกับเทศบาลนครปักกิ่งในส่วนเล็กๆ ทางตะวันตกเฉียงเหนือ และติดต่อกับอ่าวป๋อไห่ไปทางตะวันออก

นอกจากจัดเป็นเมืองท่าที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ซึ่งท่าเรือเทียนจินมีสินค้าเข้าออกราว 160 ล้านตัน โดยสินค้าที่ผ่านท่าเรือแห่งนี้กว่า 80% เป็นถ่านหิน แร่ธาตุ และผลิตภัณฑ์น้ำมัน จึงนับเป็นศูนย์กลางการผลิตและมีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดทางภาคเหนือของจีน ท่าเรือของเมืองนี้ให้บริการในมองโกเลียและกับจีนถึง 11 จังหวัด ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล และสิ่งทอที่ทันสมัย ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

กลับสู่สารบัญ

ชิงเต่า

ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลชานตง มีพื้นที่ 10,654 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรประมาณ 2.3 ล้านคน ประชากรเมืองชิงเต่าได้ชื่อว่า มีความขยันและทำงานหนัก ซึ่งเป็นจุดสำคัญทำให้เมืองชิงเต่าได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็วในช่วง 100 ปี ที่ผ่านมา โดยเป็นเมืองท่ายุทธศาสตร์ ที่สำคัญทางเศรษฐกิจของจีน

มีกำลังการผลิตที่หลากหลายทางด้านอุตสาหกรรม เช่น ชีวเภสัชกรรม, เภสัชภัณฑ์, อิเล็กทรอนิกส์, เคมีภัณฑ์ขั้นสูง, ปิโตรเคมี, เครื่องจักร, รถยนต์, วัสดุก่อสร้าง และโลหะวิทยา นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตสิ่งทอและเสื้อผ้า ชิงเต่าตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลเหลืองทางภูมิศาสตร์ของประเทศ ทำให้กลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของประเทศจีน

กลับสู่สารบัญ

ฮ่องกง

มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเขตปกครองตนเอง ริมฝั่งทางใต้ของประเทศจีน ในทางภูมิศาสตร์มีสามเหลี่ยมปากแม่น้ำจูเจียงและทะเลจีนใต้โอบรอบ ท่าเรือธรรมชาติลึก มีเนื้อที่ 1,104 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตที่มีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นที่สุดเขตหนึ่งในโลก ประชากรฮ่องกง 93.6% มีเชื้อชาติจีน และ 6.4% มาจากกลุ่มอื่น เป็นเมืองที่ยังรักษามาตรฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาในประเทศจีนไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ฮ่องกงมีอุตสาหกรรมหลักเป็นข้อได้เปรียบชัดเจน ที่ส่งเสริมการพัฒนาในอนาคต เช่น เทคโนโลยี, อุปกรณ์ทางการแพทย์ และการศึกษา รวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อม

กลับสู่สารบัญ

หนิงโป

ในไทยเรียก เลียงโผ หรือ เล่งปอ เป็นเมืองท่าทางทะเล ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศจีน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเจ้อเจียง มีประชากร 7,605,700 คน โดยประชากร 3,491,000 อาศัยอยู่ในเขตเมืองซึ่งมี 6 เขต เมืองหนิงโปเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้เมืองนี้ได้รับการยอมรับว่า เป็นหนึ่งในศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งชาติของจีน และมีความหลากหลายของอุตสาหกรรมการผลิต เช่น สารเคมี, เครื่องจักรไฟฟ้า, การผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม และอุปกรณ์ไอที

กลับสู่สารบัญ

เซี่ยงไฮ้

เป็นหนึ่งในสี่เทศบาลนครของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่บริเวณทางใต้ของปากแม่น้ำแยงซี และมีแม่น้ำหฺวางผู่ไหลผ่านกลางเมือง เป็นนครที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลก เซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางระดับโลกทางด้านการเงิน นวัตกรรม และการขนส่ง โดยท่าเรือเซี่ยงไฮ้ เป็นท่าเรือที่มีจำนวนเรือคับคั่งที่สุดในโลก

ทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินของจีน และมีบทบาทสำคัญทางอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ขณะเดียวกันบริษัทผลิตยานยนต์ระดับโลกอย่าง Volkswagen และ General Motors ก็มีโรงงานตั้งอยู่ที่นี่เช่นกัน นอกจากนี้ เซี่ยงไฮ้ยังขึ้นชื่อทางด้านการผลิตพลาสติก, เอทิลีน, ไมโครคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ

กลับสู่สารบัญ

เซินเจิ้น

เป็นเมืองหลักที่อยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำจู ในมณฑลกวางตุ้งตอนใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีอาณาเขตทางใต้ติดกับฮ่องกง ตะวันออกเฉียงเหนือติดกับฮุ่ยโจว ตะวันตกเฉียงเหนือติดกับตงกว่าน และทางตะวันตกและตะวันตกเฉียงใต้ติดกับกว่างโจว จงซาน และจูไห่ ตัวเมืองเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีระดับโลก โดยขนานนามว่าเป็น ซิลิคอนแวลเลย์ของจีน เป็นหนึ่งในเมืองที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก

เชินเจิ้นเป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์เชินเจิ้น และสำนักงานใหญ่ของบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง เช่น JXD, Vanke, Hytera, CIMC, SF Express, เซินเจิ้นแอร์ไลน์, Nepstar, Hasee, Ping An Bank, Ping An Insurance, China Merchants Bank, Evergrande Group, เทนเซ็นต์, ZTE, OnePlus, หัวเว่ย, DJI และ BYD เชินเจิ้นจัดอยู่ในอันดับที่ 9 ในดัชนีศูนย์การเงินทั่วโลก และมีท่าคอนเทนเนอร์ที่คึกคักที่สุดอันดับ 3 ของโลก

เป็นศูนย์กลางการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า และเป็นที่ตั้งของท่าเรือ เซินเจิ้นเป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษชั้นนำของจีน และภาคการขนส่ง อุตสาหกรรมการผลิตที่สำคัญของเซินเจิ้น โดดเด่นในด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และคอมพิวเตอร์ แบรนด์ยอดนิยมของโลก เช่น Apple และ LG ก็มีฐานการผลิตที่เซินเจิ้นเช่นกัน

กลับสู่สารบัญ

สรุปทิ้งท้าย

แม้ว่าจีนจะไม่ถูกบันทึกว่า มีเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก แต่จีนยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก และเป็นที่ตั้งของ 7 ใน 10 เมือง ที่มีท่าเรือคึกคักที่สุดของโลกเช่นกัน จึงไม่น่าแปลกใจ ว่าทำไม บริษัทในสหรัฐอเมริกา ถึงมองหาแหล่งผลิตในประเทศจีน ในการผลิตสินค้า

รับสั่งของจากจีน : ขอแนะนำ CVT EASY บริการติดต่อกับโรงงานจีนพร้อมนำเข้ามาไทยด้วยค่าส่งถูกสุด ชิ้ปปิ้งจีนไทย อันดับ 1 #ปิดตู้ทุกวัน #ไม่ดองของ ช่องทางด่วน Line : @china20baht (มี@) / www.cvtcargo.com