ประกันภัยขนส่งสินค้า (cargo insurance) มีประโยชน์อย่างไร เรามาทำความรู้จักกัน

ประกันภัยขนส่งสินค้า

นำเข้าสินค้าจากจีน จำเป็นไหมที่ต้องทำประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล คำตอบคือ จำเป็นมาก เพราะการทำประกันภัยขนส่ง เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในการนำเข้าสินค้าจากจีน มาไทยให้ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเมื่อต้องนำเข้าสินค้าในปริมาณมากๆ การนำเข้าจากจีนมาไทยนั้น อาจเสี่ยงต่อความเสียหายน้อย แต่จริงๆ แล้ว ก็ไม่ได้มีอะไรมารับประกันได้ว่า สินค้าของคุณจะปลอดภัย100% หรือปราศจากความเสี่ยงในการสูญหาย ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติ และอุบัติเหตุต่างๆ ที่เกินกว่าจะคาดเดาได้

การขนส่งสินค้าจากจีน มีทั้งการขนส่งทางเรือ รถบรรทุก ส่งต่อนายหน้าขนส่ง ไปจนถึงบริษัทโลจิสติกส์บุคคลที่สาม (3PL) และพ่อค้าคนกลางในอุตสาหกรรม สินค้าของคุณต้องผ่านผู้ให้บริการหลายมือ และนั่นก็เป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้ว สำหรับการลงทุนทำประกันภัยขนส่ง

ขอแนะนำ CVT Easy 2020 ผู้ช่วยเบอร์ 1 สำหรับคนเริ่มต้นทดลองขาย

ประกันภัยการขนส่งสินค้าคืออะไร

เป็นการทำประกันภัยทรัพย์สิน เพื่อรับประกันสินค้าในระหว่างการขนส่ง โดยครอบคลุมค่าใช้จ่ายของสินค้าที่อาจเกิดความชำรุด เสียหายจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันในระหว่างการขนส่ง เช่น ภัยทางทะเล ภัยทางอากาศ หรือทางบก ซึ่งความคุ้มครองนั้น จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้เอาประกันภัย เลือกซื้อความคุ้มครองเอาไว้

ทำไมต้องซื้อประกันประกันภัยการขนส่งสินค้า

ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ย่อมมีความเสี่ยงที่สินค้าจะเกิดความเสียหายได้มากมายหลายรูปแบบ และคุณอาจไม่ถึง เช่น

 • สินค้าถูกขโมย
 • มีข้อผิดพลาดในการขนส่ง เช่น สินค้าตกหล่น การจัดการกับสินค้าที่ไม่เหมาะสม
 • เกิดอุบัติเหตุต่อยานพาหนะที่บรรทุก เช่น ภัยธรรมชาติทางทะเล เรือจม ไฟไหม้ หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากการจราจรบนท้องถนน
 • สินค้าเสียหายจากการสัมผัสกับฝนหรือน้ำเค็ม
 • ความแปรปรวนของอุณหภูมิ/สภาพอากาศ

ความเสี่ยงดังกล่าวเป็นเรื่องยาก ที่เจ้าของสินค้าจะจัดการได้ด้วยตนเอง เนื่องจากสินค้าจะถูกส่งไปยังบุคคลที่ 3 ที่จะจํากัดความรับผิดของพวกเขา สําหรับการสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าเหล่านั้น

ประกันภัยการขนส่งสินค้าครอบคลุมอะไรบ้าง

 • อุบัติเหตุที่เกิดจากภัยภิบัติจากธรรมชาติ ที่ไม่สามารถคาดการณ์และหลีกเลี่ยงได้ เช่น น้ำท่วม พายุ แผ่นดินไหว
 • อุบัติเหตุที่เกิดจากการกระทำของผู้จัดส่ง เช่น การโหลดหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม

สิ่งที่ประกันภัยการขนส่งสินค้าไม่ครอบคลุม

 • อุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพโดยธรรมชาติของสินค้า เช่น การสลายตัวตามธรรมชาติ หรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพตามช่วงเวลา อาทิ การเกิดสนิม การเน่าเสียของอาหาร เป็นต้น

การขนส่งสินค้าทางทะเล มักก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินค้า การประกันภัยสินค้า จะช่วยให้ไม่ต้องเดือดร้อนจากกรณีที่สินค้าได้รับความเสียหายจากการขนส่งทางทะเล

ประเภทของกรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

 • กรมธรรม์สำหรับสำหรับสินค้านำเข้า F.O.B. หรือ C.F.R./C&F และสินค้าส่งออก C.I.F. จะให้ความคุ้มครองตลอดเส้นทาง ตั้งแต่โรงงานของผู้ขาย ไปจนถึงโรงงานผู้ซื้อ
 • ในขณะที่กรมธรรมสำหรับสินค้าส่งออก F.O.B. หรือ C.F.R./C&F ให้ความคุ้มครอง ตั้งแต่สินค้าเริ่มขนส่งออกจากโรงงาน ไปจนถึงการส่งมอบให้กับผู้ขนส่งสินค้าที่ท่าเรือต้นทาง

เอกสารที่ใช้สำหรับทำประกันภัยขนส่งสินค้า

 • Letter of Credit หรือ L/C
 • ใบกำกับสินค้า (Invoice)
 • ใบตราส่ง (Bill of Lading หรือ B/L) สำหรับการขนส่งทางทะเล
 • ใบแสดงรายการ Packing List (ถ้ามี)
กลับสู่สารบัญ

เหตุผลสำคัญที่ควรทำประกันภัยการขนส่งสินค้า

ในการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะทางเรือ จำเป็นต้องทำประกันภัยขนส่งสินค้า เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ครอบคลุมกรณีสูญหายและชำรุด ตั้งแต่จุดเริ่มต้น (ต้นทาง) และปลายทางสุดท้าย ของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

1. ความคุ้มครองและความรับผิดชอบจากประกันภัย

การทำประกันภัยขนส่งต้องทำกับบริษัทผู้ให้บริการขนส่งที่มีตัวตนอยู่จริง สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ มีความน่าเชื่อถือ และมีประสบการณ์ด้านการขนส่งมาอย่างยาวนาน จะช่วยให้คุณได้รับความคุ้มครอง และไม่ถูกเอาเปรียบจากผู้ให้บริการ

2. สามารถเลือกความคุ้มครองจากประกันภัยได้

ประกันภัยที่คุณเลือกซื้อ มีเงื่อนไขและขอบเขตความรับผิดชอบ ในระหว่างการจัดส่งสินค้า ที่ตอบสนองต่อความต้องการของคุณได้จริง ครอบคลุมทั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีต่างๆ และการชดเชยที่ควรได้รับ

3. ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ทำประกันภัยขนส่งสินค้า

บริษัทชิปปิ้งที่คุณเลือกใช้บริการ อาจมีเงื่อนไขกำหนดให้คุณต้องทำประกันภัยขนส่งสินค้าทางทะเล เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ เช่น มีเงื่อนไขให้ผู้ใช้บริการต้องซื้อประกันภัยทุกครั้ง ถ้าสินค้ามีมูลค่าเกินกว่า 1000 บาท ถ้าไม่ทำประกันภัย ถือว่าสินค้านั้นมีมูลค่าน้อยกว่า 1000 บาท เป็นต้น

4. เพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งสินค้า

ค่าใช้จ่ายสำหรับการทำประกันภัยขนส่งสินค้า จะต้องชำระก่อน เพื่อให้กระบวนการขนส่งสินค้าดำเนินไปอย่างราบรื่น แม้ว่าสินค้าเหล่านั้นยังไม่สูญหายหรือชำรุด ซึ่งประกันภัยขนส่งสินค้าจะให้ความคุ้มครอง และรับผิดชอบต่อการขนส่งทันที แม้จะเกิดอุบัติเหตุบางประการ ระหว่างขนส่ง

5. ลดความเสี่ยงทางการเงิน

บริษัทชิปปิ้งที่คุณเลือกใช้บริการ อาจมีการแบ่งชำระค่าจัดส่งสินค้าทั้งหมด หรือบางส่วนก่อนในระหว่างขนส่งสินค้า กรณีสินค้าสูญหายหรือชำรุด จะได้รับความคุ้มครองและการชดเชย เป็นไปตามเงื่อนไข ที่คุณได้ทำกับผู้ให้บริการขนส่ง

กลับสู่สารบัญ

ขั้นตอนการทำประกันภัย

ในกรณีทำประกันภัยขนส่งสินค้า ผู้ส่งออกสินค้าสามารถติดต่อทำประกันภัย ผ่านบริษัทชิปปิ้ง ที่ผู้ส่งใช้บริการในการขนส่งสินค้า หรือจะติดต่อบริษัทประกันโดยตรง เพื่อขอคำแนะนำและติดต่อทำประกันภัย ซึ่งข้อมูลที่ต้องจัดเตรียม ประกอบด้วย

 • สินค้าคืออะไร
 • มีการบรรจุภัณฑ์อย่างไร
 • จุดหมายปลายทางคือที่ใด
 • เลือกยานพาหนะขนส่งประเภทใด

เลือกประเภทของประกันภัย

 • ควรเลือกเงื่อนไขความคุ้มครองให้เหมาะสมกับประเภทของสินค้า
 • ควรระบุให้กรมธรรม์มีผลคุ้มครองตลอดเส้นทางของการขนส่ง

ข้อดีของการทำประกันภัย

 • เพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า ในกรณีที่สินค้ามาถึงที่หมายล่าช้า แตกหัก และพังเสียหาย อย่างน้อยการทำประกันภัย ก็เหมือนกับคุณมีตัวกลางในการประสานงานให้ หากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
 • การทำประกันภัย จะช่วยรับประกันความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าในระหว่างการเดินทางขนส่ง การเคลื่อนย้าย การเปลี่ยนถ่ายสินค้า ตลอดจนการแพ็คสินค้าจากผู้ให้บริการ
 • ใช้คำนวณค่าภาษีนำเข้า โดยเฉพาะหากสินค้านั้นมูลค่าสูงกว่า 380,000 บาทขึ้นไป คุณอาจจะเหมือนได้ทำประกันฟรี ถึงแม้ว่ามูลค่าสินค้าของคุณจะไม่ได้สูงขนาดนั้น การทำประกันภัยขนส่งสินค้า ก็มีความจำเป็นอยู่ดี เพราะมูลค่าเบี้ยประกัน ไม่มีทางเกินกว่าสินค้าอย่างแน่นอน และคุณจะไม่มีทางขาดทุนจากเรื่องนี้
 • ในกรณีที่เกิดความเสียหายกับสินค้าในขณะขนส่ง หากคุณเลือกบริษัทผู้ให้บริการขนส่งที่ไม่เป็นที่รู้จัก การทำประกันภัย จะช่วยคุ้มครองความรับผิดชอบจากผู้ให้บริการได้ เพราะการมีสัญญาที่เป็นลายลักษณ์อักษร จะทำให้คุณไม่ถูกเอาเปรียบ
 • ประหยัดเวลา เมื่อสินค้าได้รับความเสียหาย การเคลมจะสะดวกสบาย
กลับสู่สารบัญ

ฝากทิ้งท้าย

การเลือกใช้บริการนำเข้าสินค้าหรือเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ควรศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขการบริการอย่างละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้านั้นได้รับความคุ้มครอง และสามารถเรียกค่าชดเชยได้ ตามความคุ้มครองที่ได้ทำกับบริษัท Shipping จีน ซึ่งทาง cvtcargo เอง ก็เป็นบริษัทนำเข้าสินค้าจากจีน และมีเงื่อนไขการบริการอย่างชัดเจน เกี่ยวกับการทำประกันภัยขนส่งระหว่างประเทศ สามารถอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการบริการได้ที่นี่

รับสั่งของจากจีน : ขอแนะนำ CVT EASY บริการติดต่อกับโรงงานจีนพร้อมนำเข้ามาไทยด้วยค่าส่งถูกสุด ชิ้ปปิ้งจีนไทย อันดับ 1 #ปิดตู้ทุกวัน #ไม่ดองของ ช่องทางด่วน Line : @china20baht (มี@) / www.cvtcargo.com